Witold Kwasnicki

Jeśli masz firmę prowadzącą działalność w domu, być może nie pomyślałeś planie biznesowym, ale będziesz go potrzebować i powinieneś zrobić wszystko, aby mieć pewność, że masz jedną konfigurację, zanim zaczniesz swoją działalność. Prowadzimy z moimi wspólnikami firmę już blisko 20 lat. Z jednej strony fakt posiadania wspólników ogranicza ryzyko i stres, bo wiesz, że jak masz gorszą formę, to jest ktoś, to Cię wesprze, zastąpi. Z drugiej strony - uzgadnianie decyzji, dyskusje, czasem dość emocjonalne pochłaniają dodatkową energię. Zatem kto wie, czy per saldo ten stres jest jednak mniejszy. Nie wiem, nie sprawdzałem.
Dlatego też lepiej zdać się na profesjonalistę niż próbować radzić sobie samodzielnie z firmowymi rozliczeniami. Jeśli chodzi księgowość Warszawa Wola ma wiele sprawdzonych biur rachunkowych, w których dokonamy corocznych rozliczeń oraz zadbamy prowadzenie swoich ksiąg. Ponadto możemy też zatrudnić samodzielnego księgowego, który będzie dla nas wykonywał sporadycznie pewne prace. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, zatem gdy prowadzimy jakąkolwiek działalność musimy zastanowić się, jaki sposób rozliczania byłby dla nas najwygodniejszy i oczywiście najbardziej korzystny. Dziś mało która firma może sobie pozwolić na zatrudnienie etatowego księgowego - większość korzysta z zewnętrznych biur rachunkowych.
Miêsa nie by³, a przynajmniej ja go nie znalaz³em. Do trzeciego rozdzia³u wraca³em kilka razy, mniej lub bardziej skoncentrowany na tre¶ci, która zwyczajnie przesta³a mnie interesowaæ. Trzeci rozdzia³ mia³ pobudzaæ kreatywno¶æ, podsuwa³ regu³y i æwiczenia warte zastosowania przed rozpoczêciem opracowywania modelu biznesowego (wiêcej trzecim rozdziale w podsumowaniu).
„Tworzenie modeli biznesowych”, to jedno z najbardziej inspiruj±cych narzêdzi strategicznych ostatnich lat. T³umaczy sukces takich firm, jak Amazon, Skype, czy IKEA, a najwiêksza jego si³a tkwi w praktycznych wskazówkach - jak stworzyæ wyró¿niaj±cy siê biznes lub produkt. nieruchomości pomysłu na świetny wpis i umieszczenie wielu ciekawych informacji w jednym miejscu. Miło mi, że umieściłeś mojego bloga na swojej liście.
dzięki za odwiedzanie mojego bloga i za wymienienie go na liście tych, którym kibicujesz. Czuję się naprawdę wyróżniony. Poza tym, dzięi Twojemu wpisowi odkryłem Twojego bloga i przejrzałem jego zawartość. Odkryłem, że mamy wspólny cel. Rozmawialiśmy” już mailowo, ale i tutaj chciałbym podziękować za uwzględnienie moich blogów - Kontomierza i Metafinansów - w swoim zestawieniu. Miło znaleźć się w tak doborowym towarzystwie :).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *